Zmiana prawa w sprawie prawa…jazdy

9 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.Ust. nr 78 z 25 maja 2009 r. poz. 653).