Zadymki, zamiecie, ślisko

Komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat warunków na drogach krajowych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, na większości dróg w kraju nawierzchnie są czarne tylko na terenie woj. dolnośląskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego na większości dróg występują utrudnienia w postaci błota pośniegowego i śliskości pośniegowej w pozostałych województwach w/w utrudnienia występują tylko na niektórych drogach. Na drogach krajowych pracuje ponad 1100 jednostek sprzętu przeciwgołoledziowego i odśnieżnego.