Wprowadzenie dodatkowych znaków i sygnałów drogowych

9 października br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2008 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1104). Rozporządzenie wprowadza:
• specjalne oznakowania tuneli w odniesieniu do pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
• znaki drogowe informacyjne D-50 „zatoka” i D-51 „automatyczna kontrola prędkości”,
• znak uzupełniający F-2a „granica państwa”, który informuje o przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej,
• tabliczki do znaków drogowych T-1b, T-31, T-32, T-33.