Winietę przedziurkuje sprzedawca

Pracownik dokonujący sprzedaży karty drogowej musi wpisać na rewersie odcinka kontrolnego datę zakupu, złożyć podpis i przedziurkować winietę oraz odcinek kontrolny zgodnie ze wskazaniem podmiotu wykonującego przewóz drogowy.