Więcej pieniędzy na realizację projektów drogowych

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że Komisja Europejska dokonała kolejnych refundacji środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekty drogowe. Do przekazanych do budżetu państwa w okresie od lipca do listopada br. 1 mld 120 mln zł doszły w grudniu dodatkowe środki – 1 mld 750 mln zł. W sumie w ramach refundacji budżet państwa otrzymał już kwotę 2 mld 870 mln zł.