W marcu ciężarówki muszą mieć

Unia Europejska uchwaliła dyrektywę wprowadzającą obowiązek wymiany lusterek szerokokątnych i rampowych lub zamontowanie dodatkowych kamer albo lusterek po stronie pasażera. Warunek ten musi być spełniony najpóźniej 31 marca 2009 r.