Trzeci krwiopijca w Katowicach

Od początku roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Katowicach posiada kolejny ambulans marki Solaris do poboru krwi.