Stwórzmy wspólny front na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozmawiamy z Radosławem Stępniem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.