Senat zajmuje się dziś ustawą o transporcie drogowym

Dziś w Komisji Gospodarki Narodowej odbywa się niejawne posiedzenie, na którym omawiane są uwagi zgłoszone w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, którą 8 stycznia uchwalił Sejm. Jutro Senat podda ustawę pod głosowanie.