Seminarium „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w 2009 roku oraz planowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa to najważniejsze tematy seminarium, które odbyło się 11 lutego 2010 roku w MSWiA.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Instytut Transportu Samochodowego.