Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

3 czerwca 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (za wyjątkiem przepisów realizujących zapisy Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.).