Resort finansów a moto-wsparcie

W związku z pracami nad wsparciem przemysłu motoryzacyjnego, trwającymi w Ministerstwie Gospodarki, którego elementem ma być również zastąpienie podatku akcyzowego od samochodów osobowych innym podatkiem, Minister Finansów zlecił prace nad przygotowaniem założeń nowego rozwiązania podatkowego.