Quady przestaną być wkrótce bezkarne

Minimum 14 lat i nowa kategoria prawa jazdy AM będą uprawniały do kierowania motorowerami i quadami lekkimi, których masa własna nie przekracza 350 kg. Rejestracja wszystkich pojazdów czterokołowych będzie obowiązkowa.