Oznakowanie poziome dróg wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Przy obecnym natężeniu ruchu, przy tej ilości samochodów, bez prawidłowego oznakowania i jego egzekwowania, system dróg nie będzie funkcjonował prawidłowo. Nie ma sensu budować dróg, które źle oznakowane będą miejscem na wskroś niebezpiecznym, albo wręcz nie będą spełniać swojej funkcji i będą sprawiać kłopoty kierowcom. Tam, gdzie mamy do czynienia ze spotkaniem się kilku potoków ruchu, trudne będzie zapewnienie wysokiego poziomu przejezdności, jeśli nie będziemy mieli perfekcyjnego systemu oznakowania dróg, w tym oznakowania poziomego – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień 7 stycznia br. podczas seminarium szkoleniowego „Oznakowanie poziome dróg i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego”.