Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Polski w dniach 16-19 kwietnia br.

15 kwietnia 2010 r. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r.