Odbieranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym przed Trybunałem Konstytucyjnym

Dziś Trybunał Konstytucyjny zdecydować ma, czy zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnego jest w zgodzie z konstytucją.