Nowe zasady oznakowania i rejestracji pojazdów

16 lutego wchodzą w życie nowe przepisy zmieniające rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.