Nowe uprawnienia dla Straży Granicznej

Od 10 listopada funkcjonariusze SG będą mogli ukarać za wykroczenia z ustawy o transporcie drogowym.