Nowe taryfy w taryfikatorze

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2008 r. wprowadza zmiany zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.