Nowe sposoby na autostrady

Sejm znowelizował w czwartek wieczorem ustawy: o autostradach płatnych, Krajowym Funduszu Drogowym (KFD) oraz o Narodowym Banku Polskim. Dzięki tym zmianom budżet państwa będzie mógł pożyczać KFD środki na budowę dróg w Polsce.