Niewypełnione zezwolenie i zły stan techniczny

W dniu 15 lutego inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim podczas pełnienia służby na drodze krajowej nr 3 w miejscowości Jastrzębiec zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy wraz z naczepą należący do przewoźnika tureckiego. Podczas kontroli stwierdzono, że zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, wydane przez Ministerstwo Infrastruktury na jednokrotny przejazd tranzytowy – nie zostało wypełnione w wymaganych polach, a kupon kontrolny nie był oderwany.