Nie przywoź kłopotów … z wakacji

Celnicy przypominają
Jak co roku w walizkach podróżnych powracających z zagranicznych – egzotycznych wojaży, celnicy znajdują wyroby wykonane z okazów ginących gatunków roślin i zwierząt.Pośród skonfiskowanych przedmiotów znajdują się m.in. wyroby z kości słoniowej, muszle, koralowce, pamiątki ze skorup żółwi.