Ministerstwo potwierdza prawo do odliczeń samochodowego VAT-u

Resort finansów opublikował oficjalne stanowisko w sprawie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TSWE) z 22 grudnia 2008 r., dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia na potrzeby działalności gospodarczej pojazdu o ładowności powyżej 500 kg, a także paliwa wykorzystywanego do napędzania takich samochodów.