Min.Infrastruktury o e-learningu kandydatów na kierowców

W związku z informacjami, dotyczącymi wprowadzania nowych form szkolenia kandydatów na kierowców, resort infrastruktury informuje, że możliwość przeprowadzenia wykładów z zagadnień teoretycznych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu została zawarta w projekcie ustawy o kierujących pojazdami.