Międzynarodowe przewozy pod kreską

Rok 2008 w polskiej branży TSL nie zalicza się do najlepszych. Dysproporcja pomiędzy podażą usług transportowych a popytem doprowadziła do wyniszczającej walki cenowej.