Kursanci skarżą się na egzaminatorów WORD

Niezrozumiałe polecenia, niewłaściwe zachowanie egzaminatorów wobec kursantów i przeprowadzanie egzaminów pod wpływem alkoholu – takie skargi na pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego rozpatruje właśnie Urząd Marszałkowski w Łodzi.