Kierowcy wypadli fatalnie

Tylko w ciągu ośmiu godzin akcji „Prędkość” policjanci wypisali mandatów na 20 tys. zł. A ta suma zapewne wzrośnie.