Kierowcy migają się od badań lekarskich

Według obowiązującego prawa, kierowca którego złapano na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (także jeśli spowodował wypadek) musi stawić się na nowych, obowiązkowych badaniach lekarskich. Jak się okazuje, większość nie pojawia się tam, gdzie powinna.