Jutro lubuskie działania „Niechronieni”

Wśród trudności związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym występuje obszar niechronionych uczestników ruchu drogowego. Aby poprawić bezpieczeństwo wśród pieszych i motocyklistów, policjanci z lubuskiego przeprowadzą kolejne działania.