Jest decyzja NSA w sprawie rejestrownia w Polsce

Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie oddalił wczoraj skargę kasacyjną właściciela samochodu sprowadzonego z Anglii, któremu odmówiono jego zarejestrowania. Według wyroku na zarejestrowanie takiego auta bez dostosowania konieczna będzie zgoda Ministra Infrastruktury.