Fotoradary do kosza?

Prawo o ruchu drogowym może być sprzeczne z konstytucją.