Dyskusja o ustawie o kierujących w szczecińskim WORD-dzie

WORD Szczecin zaprasza 12 lutego na seminarium „Ustawa o kierujących pojazdami, kwalifikacja zawodowa kierowców, prawa i obowiązki przewoźników drogowych”