Drogi wewnętrzne będą objęte kodeksem drogowym

Wczoraj rząd zajął się nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zaproponowane zmiany usprawnią ruch na drogach i podniosą poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Nowe przepisy zwiększą również uprawnienia m.in. Policji i Straży Miejskiej do karania kierowców poza drogami publicznymi.