Dokument nieobowiązkowy

Nie będzie kar za bark papierowego potwierdzenia opłaty komunikacyjnego ubezpieczenia OC. To efekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym przyjętej przez Sejm.