Dodatkowe limity zezwoleń na kwiecień

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że zgodnie z zasadami podziału i wydawania zezwoleń zagranicznych w 2009 roku wnioski o przyznanie dodatkowych limitów na kwiecień br. są przyjmowane w BOTM do 20. każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed 20. każdego miesiąca (decyduje data wpływu do BOTM).