Błąd w testach na kategorię B

Od 30 czerwca br. policjant nie może już zabrać dowodu rejestracyjnego za brak pokwitowania uiszczenia opłaty za OC, zmiany nie zostały uwzględnione w testach egzaminacyjnych. Po naszej interwencji resort zmienił kształt pytania.