Błąd, czy „грешка”? – bułgarskie zezwolenia bez krajów trzecich

Komunikat BOTM 17/2009
– Ministerstwa Transportu Bułgarii informuje, że zezwolenia zagraniczne z kontyngentu 2009r. na wykonanie przewozów drogowych rzeczy – otrzymane w wyniku wymiany z Republiką Bułgarii – nie zawierają tekstu „transport do/z krajów trzecich.”