Bezpieczne ferie 2010

Pierwszego lutego 2010r. w województwie zachodniopomorskim rozpoczynają się ferie zimowe. Tradycyjnie policja zachodniopomorska czuwać będzie nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży w naszym województwie.