5 przestępstw w ciągu 5 dni

Łódzkie: piany kierowca ciężarówki tylko w ciągu 5 dni dopuścił się aż 5 przestępstw.