12 dni pracy dla kierowców autokarów (bez przerwy)

Parlament Europejski liberalizuje zasady transportu drogowego
Od 1 stycznia przyszłego roku zacznie obowiązywać zasada „12 dni pracy”. Umożliwi ona kierowcom obsługującym wycieczki zagraniczne odroczenie obowiązkowego okresu wypoczynku – zamiast po sześciu dniach, będą zobowiązani do odpoczynku po 12 kolejnych okresach 24-godzinnych – pod określonymi warunkami (obowiązek odpoczynku przed i po wyjeździe, ograniczenie jazdy w nocy do 3 godzin itd).